NEWS

1. 28 2016

Společný projekt právě spuštěn! zapojit se může každý. Chceme pomoci v překonávání vzdálenosti mezi námi a těmi, co neznáme...pomoci atmosféře v ČR... P.S. Díky Michalu Majznerovi, duši projektu, který je ochotný pro něj i vypustit duši!http://pribehyuprchliku.cz/